Bởi {0}
logo
Huizhou Jianing Costume Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Linh vật trang phục, Inflatable trang phục, TV & Movie trang phục, quảng cáo inflatables, trang trí bên
Thứ tự xếp hạng6 thời gian phản hồi nhanh trong Ma nơ canhSample-based customizationYears in industry(5)Cooperated suppliers (13)Total trading staff (4)